ผ้าคอตตอนพิมพ์ลายเชิง

#11815

 

-สีม่วง

-สีชมพู 62

-สีน้ำตาล

-สีฟ้า

#11691

 

-สีชมพู
-สีส้ม
-สีม่วง
-สีทอง
-สีเขียว
-สีฟ้า

#11688

 

- สีม่วง

- สีชมพู 60(4) ; 64(3) ; 58 ; 55(2) ; 65 ; 53 ; 54(3) ; 63(2) ; 67 ; 57

- สีฟ้า

- สีส้ม

- สีเขียว

- สีทอง

#11677

 

- สีฟ้า
60;60;60;60;60.
60;60;49;50;50.
51;53;53;56;59.
62;62;66;69.
(19ม้วน=1100หลา)

- สีเขียว
สินค้าหมด

- สีทอง
สินค้าหมด

- สีส้ม
60;60;60;60;60.
60;60;60;60;60.
60.
(11ม้วน=660หลา)

- สีบานเย็น
60;60;60;60;60.
60;60;60;60;60.
60;60;51;52;54.
54;56;59;62;63.
70;70.
(22ม้วน=1311หลา)

- สีม่วง
60;60;60;40;47.
51;53;57;57;62.
62;62;62;67.
(14ม้วน=800หลา)

- สีชมพู
47(2)

#11644

 

-สีฟ้า
-สีทอง
-สีเขียว
-สีชมพู
-สีม่วง

#11629

 

- สีฟ้า

- สีส้ม

- สีเขียวตอง

- สีทอง

- สีบานเย็น

- สีเขียวหยก

#11598

 

- สีม่วง
50;50;50;50;50.
52;52;54;54;56.
(10ม้วน=518หลา)

- สีส้ม 49 51 52 54 56 58 60 60 60 61 62 60 65 (748 หลา)**

- สีฟ้า 56 (56 หลา)**

- สีชมพู 47 54 54 56 59 59 60 60 60 60 63 64 (696 หลา)**

- สีทอง 41 45 49 49 56 58 58 68 (424 หลา)**

- สีเขียว 46 50 54 54 58 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 62 66 66 62 76 (1253 หลา)**

No.8L-2406

 

- สีชมพู 60(2) ; 56 ; 64 ; 52(2) ; 61 ; 54 ; 62

- สีส้ม
37;44;50;50;52.
53;55.
(7ม้วน=314หลา)

- สีม่วง
50;53;54
(3ม้วน=157หลา)

- สีฟ้า
60;60;60;52;56.
56;57;58;59;61.
64;69;78.
(13ม้วน=790หลา)

-สีเขียว
สินค้าหมด

No.11439

 

- สีม่วง

- สีฟ้า

-สีทอง

-สีชมพู

-สีเขียว

-สีขาวน้ำเงิน

-สีส้ม

No.11437

 

-สีชมพู
-สีทอง
-สีบานเย็น
-สีเขียว
-สีส้ม
-สีเทา
-สีฟ้า

Syndicate content